Herba Natura

Природна алтернатива за Вашето здравје
  • македонски

СТОМАЧНИ ВИРУСИ ВО ЛЕТНИОТ ПЕРИОД

Стомачните вируси се најизразени во текот на летниот период Стомачен вирус или гастроентеритис е заболување кое најчесто се појавува кај помладата популација, во текот на целата година, а особено кон крајот на пролетта и во текот на летото. Со зголемувањето на температурите расте бројот на стомачни инфекции предизвикани од различни типови на вируси и бактерии. […]