Herba Natura

Природна алтернатива за Вашето здравје
  • македонски

БАКТЕРИСКИ ИНФЕКЦИИ – Escherichia Coli

Escherichia Coli или скратено E.coli е многу расширена бактерија која влегува во храната во текот на нејзиното производство (во најголем број случаи во месото и зеленчукот) и преминува во човечкиот дигестивен систем. Во организмот може, но немора да дејствува како паразит. Во нашето тело живее цела низа на бактерии, од кои најголем дел, познати како […]